baner nowy

Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej

  47 – 143 Ujazd, ul. 3 Maja 5

  Tel.: 77 4048715/16      

   e-mail: biuro@mgodkujazd.pl

                 kultura.dyrektor@ujazd.pl

                 kultura@ujazd.pl

                 bibliotekaujazd@tlen.pl

   NIP: 756-12-53-908

   Regon: 530581140

   Konto: BS Leśnica, Oddział w Ujeździe 11 8907 1021 2003 2006 3991 0001