baner nowy

Status prawny

Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe jest samorządową instytucją kultury.
Terenem działania obejmuje obszar gminy Ujazd.
Organizatorem MGODK jest Rada Miejska w Ujeździe.
MGODK posiada osobowość prawną, jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miejski w Ujeździe pod numerem 1/920 z dnia
24 lutego 1992 r.