Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  w Ujeździe

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Nogowczycach wraz z zagospodarowaniem” mająca na celu zapewnienie warunków do organizowania i animowania uczestnictwa społeczności wiejskiej w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych i integracyjnych dzięki budowie świetlicy wiejskiej w Nogowczycach oraz utworzeniu 2 nowych miejsc pracy, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu ,,Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” działania „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.” Wartość dofinansowania wynosi 425 000 zł, tj. do 63.63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.