Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  w Ujeździe
GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek 8:00 – 16:00
wtorek 8:00 – 20:00
środa 8:00 – 16:00
czwartek 8:00 – 16:00
piątek 8:00 – 20:00​

e-mail:
biuro@mgodkujazd.pl

77 404 87 15
77 404 87 16
727 712 641

O NAS

Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe jest samorządową instytucją kultury, prowadzącą działalność społeczno-kulturalną. Stanowi centrum kulturalno-oświatowe naszego miasta. Za cel priorytetowy stawiamy sobie upowszechnianie kultury  i czynienie jej dostępnej mieszkańcom miasta i gminy.
Działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej obejmują organizację imprez, działania na rzecz wychowania, rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży oraz działania zmierzające do zachowania tradycji śląskiej, szczególnie wśród młodego pokolenia jako naturalnego kontynuatora ciągłości kulturowej Regionu. Ważnym czynnikiem działalności jest integracja społeczna, która nie tylko łączy mieszkańców, ale wzbogaca kulturę o nowe treści czyniąc ją pełniejszą i bogatszą.
Propozycję działań kulturalnych kierujemy do mieszkańców reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i charakteryzującymi się różnymi rodzajami wrażliwości artystycznej.

Ośrodek Kultury w Ujeździe posiada salę widowiskową mieszczącą
do 150 widzów. Odbywają się tutaj koncerty, prelekcje, spotkania tematyczne, wystawy. Dla zainteresowanych osób również spotkania z pisarzami, nieodpłatne zajęcia edukacyjne: zajęcia zespołów tanecznych, muzycznych, zajęcia dydaktyczne dla dzieci i młodzieży.
Jesteśmy organizatorem wielu konkursów gminnych m.in. Konkursu Recytatorskiego w języku niemieckim „Jugend trägt Gedichte vor”, Konkursu Kroszonkarskiego, „Śpiewomy i beromy po śląsku”. Prowadzimy szeroką współpracę m.in. ze szkołami, przedszkolami, stowarzyszeniami działającymi w gminie Ujazd. Współpraca ta w szczególności dotyczy projektów, w ramach których organizowane są wyjazdy, warsztaty, spotkania, zajęcia gimnastyczne, itp.
W czasie trwania roku szkolnego w Ośrodku Kultury prowadzone są różnego rodzaju zajęcia edukacyjne. Natomiast poza rokiem szkolnym, w okresie wakacji letnich i zimowych, Ośrodek Kultury staje się centrum rozrywki i atrakcji dla dzieci i młodzieży.

 

WARSZTATY MALARSTWA ARTYSTYCZNEGO

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu. Pod okiem artysty malarz możesz stworzyć swój pierwszy obraz, poznać technikę mieszania kolorów, zasady perspektywy i kompozycji. Wiek uczestników warsztatów: 10 lat. Zapewniamy: sztalugi, farby, podobrazia. Zapraszamy!

ZAJĘCIA CARDIO FITNESS

Odbywają się w każdą środę o godzinie 18:45
Zapraszamy!

ZAJĘCIA JOGI

Odbywają się w każdą środę o godzinie 17:30
Zapraszamy!

ZAJĘCIA TAŃCA NOWOCZESNEGO

Zajęcia odbywają się
w każdy poniedziałek w godzinach:
15.00- dzieci przedszkolne
15:45 - dzieci klas I-III
16: 40 -dzieci starsze i młodzież
Instruktor:
Angelika Wawrzyńska - posiadająca międzynarodową klasę S w tańcach latynoamerykańskich i standardowych.
Zajęcia bezpłatne.
Zapraszamy!

ZAJĘCIA MUZYCZNE

- Pianino/keybord - zajęcia według ustalonych indywidualnie godzin. Opata za 1 godzinę lekcyjną wynosi 15 zł. Zajęcia prowadzi pani Agata Hadelko.
- Gitara, keybord - zajęcia w piątki i soboty według ustalonych indywidualnie godzin. Opata za 1 godzinę lekcyjną wynosi 20 zł. - Zajęcia prowadzi pani Julia Warzecha
- Gitara - ognisko muzyczne - sekcja instrumentalna zajęcia płatne, prowadzi pan Piotr Piekarski.

GIMNASTYKA DLA SENIORÓW

Odbywa się w każdy wtorek o godzinie 18:00
Zajęcia bezpłatne.
Zapraszamy!

PODLEGŁE PLACÓWKI

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ujeździe

Godziny otwarcia

poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek 8:00 - 20:00
środa 8:00 - 16:00
czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 18:00
druga i czwarta sobota miesiąca
8:30 - 12:30
Czytaj więcej ....

Hala Sportowa w Jaryszowie

Godziny otwarcia

poniedziałek 17:00 - 21:00
wtorek 17:00 - 21:00
środa 17:00 - 21:00
czwartek 17:00 - 21:00
piątek 17:00 - 21:00
Czytaj więcej ....

Filia Biblioteki Publicznej w Zimnej Wódce

Godziny otwarcia

poniedziałek 12:30 - 16:30
wtorek 12:30 - 16:30
środa 12:30 - 16:30
czwartek 12:30 - 16:30
piątek 16:00 - 20:00
Czytaj więcej ....

Wiejski Dom Kultury w Niezdrowicach

Filia Biblioteki Publicznej w Jaryszowie

Godziny otwarcia

poniedziałek 17:00 - 21:00
wtorek 17:00 - 21:00
środa 17:00 - 21:00
czwartek 17:00 - 21:00
piątek 17:00 - 21:00
Czytaj więcej ....

Świetlica Wiejska w Zimnej Wódce

Świetlica Wiejska w Balcarzowicach

Świetlica Wiejska w Kluczu

Świetlica Wiejska w Sieroniowicach

Świetlica Wiejska w Nogowczycach

Dyrektor Krystyna Kałużny
47-143 Ujazd, ul. 3-go Maja 5
tel. 77 404 87 15, 77 404 87 16

WSPIERAJĄ NAS

WSPÓŁPRACUJEMY

Publiczne Przedszkole
w Ujeździe