Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  w Ujeździe
GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek 8:00 – 16:00
wtorek 8:00 – 20:00
środa 8:00 – 16:00
czwartek 8:00 – 16:00
piątek 8:00 – 20:00​

77 404 87 15
77 404 87 16

O NAS

Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe jest samorządową instytucją kultury, prowadzącą działalność społeczno-kulturalną. Stanowi centrum kulturalno-oświatowe naszego miasta. Za cel priorytetowy stawiamy sobie upowszechnianie kultury  i czynienie jej dostępnej mieszkańcom miasta i gminy.
Działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej obejmują organizację imprez, działania na rzecz wychowania, rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży oraz działania zmierzające do zachowania tradycji śląskiej, szczególnie wśród młodego pokolenia jako naturalnego kontynuatora ciągłości kulturowej Regionu. Ważnym czynnikiem działalności jest integracja społeczna, która nie tylko łączy mieszkańców, ale wzbogaca kulturę o nowe treści czyniąc ją pełniejszą i bogatszą.
Propozycję działań kulturalnych kierujemy do mieszkańców reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i charakteryzującymi się różnymi rodzajami wrażliwości artystycznej.

Ośrodek Kultury w Ujeździe posiada salę widowiskową mieszczącą
do 150 widzów. Odbywają się tutaj koncerty, prelekcje, spotkania tematyczne, wystawy. Dla zainteresowanych osób również spotkania z pisarzami, nieodpłatne zajęcia edukacyjne: zajęcia zespołów tanecznych, muzycznych, zajęcia dydaktyczne dla dzieci i młodzieży.
Jesteśmy organizatorem wielu konkursów gminnych m.in. Konkursu Recytatorskiego w języku niemieckim „Jugend trägt Gedichte vor”, Konkursu Kroszonkarskiego, „Śpiewomy i beromy po śląsku”. Prowadzimy szeroką współpracę m.in. ze szkołami, przedszkolami, stowarzyszeniami działającymi w gminie Ujazd. Współpraca ta w szczególności dotyczy projektów, w ramach których organizowane są wyjazdy, warsztaty, spotkania, zajęcia gimnastyczne, itp.
W czasie trwania roku szkolnego w Ośrodku Kultury prowadzone są różnego rodzaju zajęcia edukacyjne. Natomiast poza rokiem szkolnym, w okresie wakacji letnich i zimowych, Ośrodek Kultury staje się centrum rozrywki i atrakcji dla dzieci i młodzieży.

 

WARSZTATY MALARSTWA ARTYSTYCZNEGO

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu. Pod okiem artysty malarz możesz stworzyć swój pierwszy obraz, poznać technikę mieszania kolorów, zasady perspektywy i kompozycji. Wiek uczestników warsztatów: 10 lat Zapewniamy: sztalugi, farby, podobrazia. Zapraszamy!

ZAJĘCIA JOGI

Odbydwają się w każdą środę o godzinie 18:00
Zapraszamy!

ZAJĘCIA MUZYCZNE

Pianino/keybord - zajęcia według ustalonych indywidualnie godzin. Opata za 1 h lekcyjną wynosi 15 zł. Zajęcia prowadzi Agata Hadelko
Gitara - ognisko muzyczne - sekcja instrumentalna. Zajęcia w soboty według ustalonych indywidualnie godzin. Opłata miesięczna 140 zł. zajęcia prowadzi Piotr Piekraski
Zespół wokalno-instrumentalny - próba zespołu w każdy piątek o godz. 15:00. Zajęcia bezpłatne.

ZAJĘCIA TANECZNE

Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach:
15.15- dzieci przedszkolne
16:00 - dzieci klas I-III
17: 00 -dzieci starsze
Instruktor: Angelika Wawrzyńska - posiadając międzynarodową klasę S w tańcu towarzyskim . Zajęcia bezpłatne . Zapraszamy!

PODLEGŁE PLACÓWKI

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ujeździe

Godziny otwarcia

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 20:00
środa 8:00 - 16:00
czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 20:00
Czytaj więcej ....

Hala Sportowa w Jaryszowie

Godziny otwarcia

wtorek 17:00 - 21:00
środa 17:00 - 21:00
czwartek 17:00 - 21:00
piątek 17:00 - 21:00
sobota 11:00 - 15:00
Czytaj więcej ....

Filia Biblioteki Publicznej w Zimnej Wódce

Godziny otwarcia

poniedziałek 12:30 - 16:30
wtorek 12:30 - 16:30
środa 12:30 - 16:30
czwartek 12:30 - 16:30
piątek 16:00 - 20:00
Czytaj więcej ....

Wiejski Dom Kultury w Niezdrowicach

Godziny otwarcia

wtorek 16:00 - 20:00
środa 16:00 - 20:00
czwartek 16:00 - 20:00
piątek 16:00 - 20:00
sobota 10:00 - 14:00
Czytaj więcej ...

Filia Biblioteki Publicznej w Jaryszowie

Godziny otwarcia

wtorek 17:00 - 21:00
środa 17:00 - 21:00
czwartek 17:00 - 21:00
piątek 17:00 - 21:00
sobota 11:00 - 15:00
Czytaj więcej ....

Świetlica Wiejska w Zimnej Wódce

Świetlica Wiejska w Balcarzowicach

Świetlica Wiejska w Kluczu

Świetlica Wiejska w Sieroniowicach

Świetlica Wiejska w Nogowczycach

Dyrektor Krystyna Kałużny
47-143 Ujazd, ul. 3-go Maja 5
tel. 77 404 87 15, 77 404 87 16

WSPIERAJĄ NAS

instytut

WSPÓŁPRACUJEMY

Publiczne Przedszkole w Ujeździe

Zmień wielkość czcionki
Zmień kolor tła