Posted on

Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie zdjęć z wizerunkiem uczestnika na stronie internetowej www.kulturaujazd.pl, na Facebooku […]